Айдар Тургамбек & ARYAN квартети – Мен жауынгер улын боламын